Sri Lanka is de laatste tijd veel in het nieuws. De economie ligt in puin, er zijn demonstraties, de president is het land ontvlucht en politiek is het onrustig. Juist in deze chaos is de kerk in actie gekomen en doen mensen wat ze kunnen om hun gemeenschap te dienen. Een paar voorbeelden:

1. Een plaatselijke kerk in het district Kegalle, ten noordoosten van Colombo, besloot de bewoners van hun dorp, waarvan de meesten geen christen zijn, wat verfrissingen aan te bieden. Het was een eenvoudig gebaar van vriendelijkheid. Kinderen wachtten ongeduldig tot zij aan de beurt waren.

2. In de afgelopen weken hadden lokale veldpartners de gelegenheid noodhulp te verlenen aan christenen met een laag inkomen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, waaronder dominees en weduwen.

3. Een paar plaatselijke kerken in de buitenwijken van Colombo kwamen onlangs naar voren om de gemeentewerkers in hun stad te helpen. Zij deelden rantsoenen uit aan enkele gemeentewerkers en politieagenten. De politie liet de kerken weten dat zij was geraakt door de vrijgevigheid in deze crisistijd.

4. Een plaatselijke kerk in Nugegoda deelde vijftig maaltijden uit aan met name boeddhistische buurtgenoten met een laag inkomen. Op deze manier kwam de plaatselijke kerk in contact met hen.