Een 83-jarige Amerikaanse non in Burkina Faso is door gewapende mannen ontvoerd. Over het lot van Suellen Tennyson is niets bekend. De christelijke gemeenschap is geschokt, liet het bisdom Kaya vrijdag weten. 

Het is niet bekend waar zij nu is. “Vijf vrouwelijke religieuzen uit de gemeenschap verkeren in shock. We hebben om veiligheidsredenen hun overplaatsing naar Kaya geregeld”, zei bisschop Teophile Narè van deze stad die ruim honderd kilometer ten zuidwesten van Yalgo ligt. Het bisdom is vaker doelwit geweest van terreuraanslagen, maar niet eerder is een non ontvoerd. 

Verdreven 

De gewapende groepering zou deel uitmaken van een van de verschillende radicaalislamitische groeperingen die in het noorden actief zijn. Noord-Burkina Faso heeft het afgelopen jaar verschillende aanslagen meegemaakt. In tal van dorpen in het noorden zijn de christenen verdreven. 

Eerder dit jaar leidde de onveiligheid en het onvermogen van de regering om de islamitische opstand te beteugelen ertoe dat het leger de regering van president Roch Kabore omverwierp. De coupleider, kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba,  werd beëdigd als de nieuwe president. 

De christelijke gemeenschap in Burkina Faso is volgens waarnemers hevig verontrust. “De situatie in Burkina Faso wordt steeds zorgwekkender. Veel christenen weten niet meer waar ze heen moeten, omdat zelfs in verschillende toevluchtsoorden de dreiging blijft. De gevaren worden steeds groter.” 

Burkina Faso staat op plaats 32 van de Ranglijst Christenvervolging. Bijna een kwart van de 21 miljoen Burkinezen is christen. Het West-Afrikaanse land gold lang als voorbeeld van harmonieus samenleven van moslims en christenen. Toenemend extreemislamitisch geweld en de coronacrisis hebben de situatie in het land verslechterd. Open Doors helpt christenen met voedselhulp, pastorale steun en traumazorg. 

Gebedspunten 

  • Bid om bewaring van zuster Suellen, dat ze ongedeerd wordt teruggevonden en dat Gods Geest haar troost en bemoedigt.  
  • Bid ook voor haar medezusters in het klooster en de inwoners van het dorp Yalgo. 
  • Vraag de Here God om wijsheid en moed voor de nieuwe president en regering om de islamitische opstand in te dammen.