Buitenlandse christenen die volgens het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken een ‘veiligheidsrisico’ vormen, gaan tegen hun verbanning in beroep bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat meldt de christelijke organisatie Middle East Concern (MEC).

In de afgelopen jaren hebben de Turkse autoriteiten ongeveer 75 buitenlandse christenen aangeduid als bedreiging voor de nationale veiligheid. De meesten van hen mogen niet langer in Turkije blijven, zijn uitgezet of krijgen geen toestemming om terug te keren. Sommigen van hen hebben decennialang in Turkije gewoond; hoewel ze niet veroordeeld zijn voor een misdrijf, zijn ze niet langer welkom.

Deze feiten illustreren dat de vrijheid van godsdienst in Turkije ernstig onder druk staat. Turkije steeg dit naar de 25e plaats op de Ranglijst Christenvervolging. Ruim een eeuw geleden was nog ruim een kwart van de Turkse bevolking christelijk, maar hun aandeel is geslonken naar circa 170.000 op een bevolking van 83 miljoen Turken. Vorig jaar juli werd het prestigieuze Hagia Sophia-museum omgedoopt tot moskee. Een symbolische daad die laat zien dat de Turkse president Erdogan nationalisme en islam graag combineert.

Evangelist

Een aantal buitenlandse christenen die niet langer welkom zijn in het land heeft protest aangetekend bij de Turkse rechter. Nu bij de eerste rechtszaken in Turkije alle juridische mogelijkheden zijn uitgeput, mogen ze hun zaak voorleggen aan het Europese Hof.

Een van hen is de Amerikaan/Canadese straatevangelist David Byle. Hij woonde met zijn gezin 19 jaar in Istanbul. Hij is in 2016 het land uitgezet en mocht niet terugkeren. Byle werkt nu in Duitsland.

Het Amerikaanse echtpaar David en Pamela Wilson woonden meer dan 35 jaar in Istanbul en waren actief betrokken bij het promoten van de Bijbel. In februari 2019 werd hen beiden de toegang tot Turkije ontzegd.

De Amerikaan Kenneth Wiest woonde bijna 34 jaar in Ankara en hielp een plaatselijke kerk. In juni 2019 kreeg hij bij het verlaten van het land te horen dat hij een inreisverbod had gekregen en niet zou kunnen terugkeren.

Gebedspunten

  • Bid dat Europese Hof voor de Mensenrechten de zaken zal accepteren en zorgvuldig beoordelen. , waarbij het opmerkt dat de vier mensen het doelwit lijken te zijn van hun legale christelijke activiteiten in plaats van een bedreiging te vormen voor de Turkse nationale veiligheid.
  • Vraag de Here God om wijsheid voor juridische adviseurs en organisaties die de uit Turkije gezette christenen bijstaan.
  • Bid dat Turkije de wettelijke vrijheid van godsdienst respecteert en evangelische christenen niet langer als een existentiële bedreiging zien.