Noord-Koreaanse gevangenissen zijn een verlengstuk van de politieke structuur, zo staat in een nieuw rapport van twee mensenrechtenorganisaties, de International Bar Association en de Committee for Human Rights. De structuur is erop gericht dat elke bedreiging voor het leiderschap en de staatsideologie wordt uitgeschakeld. Christenen zijn daarbij een bewust doelwit.  

Misdaden tegen de menselijkheid

Uit het onderzoek van beide organisaties blijkt dat er “redelijke gronden zijn om te concluderen dat misdaden tegen de menselijkheid op grote schaal zijn en nog steeds worden begaan” in de detentiecentra van Noord-Korea. Noord-Koreanen worden systematisch gevangengezet zonder eerlijk proces en worden onderworpen aan marteling en geestelijk lijden. Daarbij worden hun fundamentele rechten ontzegd.  

De getuigen die zijn gehoord tijdens het onderzoek geven aan dat het belijden van een godsdienst voldoende reden is voor arrestatie en opsluiting. Dat is geen nieuwe informatie. In 2014 schreef een VN-rapport al over de politieke structuur. “De staat beschouwt de verspreiding van het christendom als een bijzonder ernstige bedreiging, omdat het ideologisch de officiële persoonlijkheidscultus uitdaagt en een platform biedt voor sociale en politieke organisatie buiten het domein van de staat.” 

Het rapport schrijft dat “vooral christenen het doelwit waren van detentie en bijzonder ernstige behandeling tijdens hun opsluiting. Een gedetineerde schatte dat tussen de 50 tot 60 procent van hun medegevangenen in Onsong Shorter-Term Labor Detention Facility (Jip-kyul-so) een of andere vorm van christelijke dienst in China hadden bijgewoond.” 

Zwaarder gestraft

De onderzoekers stellen ook vast dat de perioden van gevangenschap voor christenen (gedocumenteerd) langer zijn dan voor andere groepen. Getuigen vulden dat aan met hun observaties dat geïdentificeerde christenen langer worden verhoord, vaak in combinatie met marteling. Daarbij worden de methoden om christenen te dwingen anderen te beschuldigen en te verraden niet geschuwd.  

Noord-Korea gold jarenlang als nummer één land op de Ranglijst Christenvervolging. Ondanks dat het dit jaar ingehaald werd door Afghanistan, betekent dit niet dat de situatie is verbeterd. Open Doors onderzocht en vond dat de nieuwe ‘antireactionaire gedachtewet’ van 2021 er juist voor zorgde dat er meer christenen zijn gearresteerd en huiskerken gesloten dan in het jaar ervoor. Ook nam het algehele geweld tegen de christelijke bevolking toe.