De intensiteit van de christenvervolging neemt wereldwijd fors toe. Dat laat de Ranglijst Christenvervolging 2021 zien. Tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 zijn 4.761 christenen vanwege hun geloof gedood. Negen van de tien (91 procent) van de omgebrachte christenen zijn in Afrika vermoord.

De nieuwe Ranglijst Christenvervolging van Open Doors toont de vijftig landen met de zwaarste christenvervolging. Dit jaar bevat de ranglijst uitsluitend landen met de score ‘’extreem’’ of ‘’zeer zwaar’’. Dit betreft 309 miljoen christenen. In 24 andere landen die de top-50 niet bereikten, lijden christenen in ‘’hoge mate’’ onder vervolging. In totaal gaan wereldwijd 340 miljoen christenen gebukt onder vervolging.

De eerste twaalf landen op de ranglijst scoren dit jaar voor het eerst allemaal ‘’extreem’’. Noord-Korea is al jaren koploper. Opvallende stijgers op de lijst zijn Nigeria, China en India. Wereldwijd krijgen christenen in 74 landen dit jaar – één meer dan vorig jaar- te maken met extreme, erg hoge of met een hoge mate van vervolging. Dit raakt ten minste 1 op de 8 christenen wereldwijd.

Covid-19 verergert vervolging

Christenen in veel Aziatische en Afrikaanse landen werden massaal achtergesteld bij het uitdelen van voedselhulp in de corona-tijd. In sommige West-Afrikaanse landen grepen islamitische groepen de lockdown aan om met gerichte acties de druk op christenen op te voeren. Beperkte overheidsaanwezigheid was hierbij in hun voordeel.

De pandemie bleek in verschillende landen aanleiding om christenen verdacht te maken. Hun ‘’foute geloof’’ zou de oorzaak van deze ziekte zijn. Ook deed het gerucht de ronde dat het virus verspreid zou zijn door het Westen. In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld in Sri Lanka, gebruikt de politie de coronacrisis als excuus om huizen van christenen binnen te vallen en te onderzoeken welke activiteiten er plaatsvinden.

Vooral christenen die vanuit islamitische achtergrond tot geloof kwamen, waren extra kwetsbaar tijdens de pandemie omdat ze noodgedwongen meer aan huis waren gekluisterd in een soms vijandige omgeving.

Covid-19 verergert vervolging

Forse toename geweld tegen christenen in sub-Sahara Afrika

Christenen in Nigeria krijgen te maken met extreem geweld. Het land komt dit jaar op de negende plaats en is dus nieuw in de top tien. In Nigeria werden veruit de meeste christenen vanwege hun geloof gedood: 3530. Het merendeel werd vermoord tussen april en augustus 2020 toen het land vanwege Covid-19 afgesloten was van de buitenwereld. Sinds 2013 zijn in dit land al 18.430 christenen vermoord vanwege hun geloof. Meer dan 1600 kerken werden aangevallen.

Afrika springt sowieso in het oog, omdat in dit werelddeel het geweld tegen christenen fors is toegenomen. Vooral in de landen ten zuiden van de Sahara. De Democratische Republiek Congo, Mozambique en de Comoren-eilanden komen nieuw binnen in de top-50 van de Ranglijst Christenvervolging.

Volgens de Verenigde Naties zijn alleen in 2019 in DR Congo 1.000 burgers om het leven gekomen door geweld van de islamitische partij ADF. Daardoor stijgt dit land met 17 plaatsen naar de 40e positie in de ranglijst.

Meer over deze ontwikkeling

Forse toename geweld tegen christenen
Toename digitale controle

Toename digitale controle door totalitaire en autoritaire regeringen

In China zet de staat met digitale surveillancesystemen de christelijke kerk steeds verder onder druk. In tal van kerken staan camera’s met gezichtsherkenning. Met zes plaatsen maakt het land een forse stijging op de ranglijst en belandt op de 17e plaats. 3080 kerken werden gesloten, aangevallen of gehinderd in hun kerk-zijn. Kruisen van kerken moeten op tal van plaatsen verplicht worden verwijderd.

Het christelijk geloof wordt ‘verchineesd’ en Bijbelpassages aangepast aan de ‘culturele context van China’. In sommige provincies werden kerken verplicht om de beeltenis van Jezus te vervangen door een portret van het staatshoofd Xi Jinping. Voor jongeren onder de achttien jaar is het officieel verboden deel te nemen aan religieuze activiteiten.

Ook in India draagt de hindoenationalistische regering uit dat ze haar burgers voor hun eigen ‘’bescherming en veiligheid’’ in de gaten wil houden. Dit betekent dat christenen en andere minderheden ook gemonitord kunnen worden.

Hagia Sophia - Turkije

Nationalisme op grond van religieuze identiteit neemt toe

In India blijft het geweld tegen christenen op een buitengewoon hoog niveau. In alle levenssferen meten ranglijstonderzoekers een zeer zware tot extreem zware druk op christenen. Sinds premier Modi in 2014 aan de macht kwam – en werd herkozen in mei 2019 – is het geweld tegen christenen in India dramatisch toegenomen. Hindoe-extremisten zetten hun gewelddadige aanvallen tegen christenen en kerken onverminderd voort. Opvallend is dat er nauwelijks strafrechtelijke vervolging plaats vindt.

Duizenden christelijke scholen, ziekenhuizen en kerkelijke organisaties in India zijn geregistreerd als NGO (niet-gouvernementele organisatie). Vele zijn aangewezen op fondsen uit het buitenland. Door een wetswijziging in september 2020 bepaalde de Indiase overheid dat NGO’s niet langer afhankelijk mogen zijn van giften uit het buitenland. Daarmee wordt het werk van veel van deze organisaties ernstig bemoeilijkt en vaak zelfs onmogelijk gemaakt.

Dichter bij huis is Turkije de snelste stijger op de ranglijst: van de 36e naar de 25e plaats. Sinds de mislukte staatsgreep tegen president Erdogan in 2016 voert de Turkse leider een uitgesproken nationalistische agenda en doet daarbij steeds openlijker beroep op islamitische geloofswaarden. De atmosfeer ten aanzien van christelijke minderheden als de Armeense en Grieks-Orthodoxe gemeenschap is ronduit haatdragend.

Meer over deze ontwikkeling

Versteviging machtspositie criminele groepen in Midden- en Latijns-Amerika

Criminele netwerken in sub-Sahara Afrika en Latijns-Amerika verstevigen hun machtspositie in de samenleving. Ze springen in het gat dat zwakke regeringen achterlaten, doordat die haar eigen burgers onvoldoende van eten en gezondheidszorg kunnen voorzien.

Drugsbendes in Latijns-Amerika stellen hun eigen Covid-19 avondklok in. Bisschoppen en priesters die hun macht ter discussie stellen, lopen het risico te worden beroofd, beschoten of vermoord.

Vervolgde christenen in Mexico dragen mondkapje

Ranglijst Christenvervolging 2021

Bekijk de volledige ranglijst