In Kirgizië worden op grote schaal video’s verspreid die aanzetten tot haat tegen Kirgizische christenen. Vooral protestantse christenen en baptisten die zich van de islam hebben bekeerd, zijn het doelwit.

Dat hebben bronnen in de regio aan Open Doors gemeld.

In de video’s worden pasbekeerde christenen beschuldigd van verraad van hun land. Christelijke gelovigen worden “sektariërs” genoemd, en bestempeld als collaborateurs en verraders van het inheemse geloof. De video’s zijn in de Kirgizische taal opgesteld.

Vals beeld

De makers van de video’s roepen kijkers op om binnen te dringen in christelijke gemeenschappen. Met als bedoeling de gezichten van kerkgangers te filmen en hun beelden op internet te verspreiden, zodat ze vervolgd en gehaat worden.

Bovendien wordt er valse informatie verspreid, namelijk dat christenen zeer agressief zijn en bereid zijn vertegenwoordigers van andere godsdiensten aan te vallen. De audiovisuele provocaties kunnen leiden tot een golf van wreedheid tegen christenen, vreest Open Doors.

Sluiting moskeeën

Radio Free Europe meldde in augustus dat de Kirgizische autoriteiten enkele weken eerder 39 moskeeën en 21 islamitische scholen in de Osh-regio hadden gesloten. De maatregel was volgens het nationale veiligheidscomité nodig omdat deze religieuze instellingen zich niet zouden hebben gehouden aan de wet op de godsdienstvrijheid. Ook zouden ze bouwnormen en voorschriften over hygiëne en brandveiligheid aan hun laars hebben gelapt.

Open Doors-onderzoeker Rolf Zeegers denkt dat de werkelijke reden voor de sluitingen anders is. “Het is aannemelijk dat de moskeeën en scholen werden gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Kirgizië staat bekend als een van de meest islamitische landen in Centraal-Azië. De Osh-regio grenst aan de Fergana-vallei, een vallei met een uiterst conservatieve islamitische bevolking in Oezbekistan.”

De aanwezigheid van islamitisch extremisme in het land baart niet alleen de regering van Kirgizië zorgen, meent Zeegers. “Het lijdt geen twijfel dat ook christenen op de radar zullen staan van geradicaliseerde moslims – vooral bekeerlingen en evangelisten.”

Gebed

Kirgizische christenen hebben gevraagd te bidden om veiligheid en bescherming, en ook om kracht, geduld en nederigheid. Hun land staat (nog) niet in de Ranglijst Christenvervolging, het overzicht van vijftig landen waar christenen het zwaarst vervolgd worden. Niettemin neemt Kirgizië een zorgelijke 59e plaats in. Van de zes miljoen inwoners zijn circa 420.000 (zeven procent) christelijk.