Miljoenen Afghanen zijn op de vlucht geslagen sinds de taliban in augustus dit jaar de macht overnamen en de strikt islamitische shariawetten invoerden. In totaal 2,2 miljoen Afghaanse vluchtelingen zijn nu al neergestreken in vluchtelingenkampen over de grens in omringende buurlanden zoals Pakistan en Iran. Binnen de landsgrenzen zijn 3,5 miljoen Afghanen van huis en haard verdreven volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN.

Basim stuurt vanuit een van de buurlanden dit bericht aan Open Doors: “Alle mensen zijn bang. De heersende ideologie in mijn land is de sharia. We hebben een gebedsketting georganiseerd voor de situatie in Afghanistan, we hebben Gods bescherming nodig.”

Dr. Ramiz Alakbarov, verantwoordelijk voor de coördinatie van het humanitaire werk van de Verenigde Naties in Afghanistan, zegt: “De mensen van Afghanistan mogen niet de prijs betalen voor de collectieve fouten die zijn gemaakt. Zij verdienen een leven in vrede en waardigheid.”

Afhankelijk van hulp

Begin 2021, nog voor de machtsovername door de taliban, waren al 18,4 miljoen Afghanen afhankelijk van humanitaire hulp. Op dit moment zijn 3,8 miljoen Afghanen volledig afhankelijk van voedselhulp, terwijl de echte winter nog moet beginnen.

Hamad, een lokaal contact van Open Doors, schrijft: “De situatie bij de grenzen wordt slechter en slechter. Officieel vertrekken is moeilijk, maar mensen steken illegaal de grens over, in grote aantallen. Word je gepakt door grensbewakers, dan sturen ze je terug. Mensen proberen zich wanhopig te verstoppen. Veel gewone mensen worstelen om te overleven. We hebben wijsheid en de leiding van God nodig.”

Gebedspunten

  • Bid om Gods bescherming van alle Afghanen in deze uitzichtloze situatie.
  • Bid om wijsheid, vrede en leiding van de Here God voor Afghaanse christenen, hun leven loopt gevaar nu de taliban aan de macht zijn.