Zeker dertien christenen, onder wie een predikant en een kind, zijn in het zuiden van Tsjaad op brute wijze vermoord door nomadische moslimherders. De Tsjadische kerk heeft geschokt gereageerd op de heftige geweldsuitbarsting.  

Een groep moslimmannen viel op vrijdag 5 mei christelijke gemeenschappen aan in het Goré-gebied in het zuiden van Tsjaad, vlak bij de grens met de Centraal-Afrikaanse Republiek. De reden zou de ontvoering van de zoon van een lokale moslimleider zijn geweest. Het is voor het eerst dat in deze Tsjadische regio christelijke dorpen zijn aangevallen 

“De zoon van een moslimleider werd ontvoerd door bandieten die later om losgeld vroegen”, vertelde een lokale bron aan veldpartners van Open Doors. “Toen de vader van de jongen de bush inging om het losgeld te betalen, brachten de bandieten hem en zijn zoon om het leven.” Toen dat nieuws andere moslimherders bereikte, trommelden zij een menigte op om wraak te nemen. Omdat in nabijgelegen dorpen overwegend christenen wonen, werden zij aangezien als de vermeende ontvoerders, omdat zij geen moslim zijn.  

Voorgangers doelwit 

Onder de dodelijke slachtoffers is dominee Doumro Tadingao Gaston van de Eglise Evangélique des frères au Chad (EFIT) en een jong kind. Andere bronnen schatten het dodental op zeventien tot mogelijk dertig doden. Zij melden dat de aanvallers ook winkels en huizen plunderden, vee roofden en woningen in brand staken. De woedende moslimherders hebben vooral voorgangers en kerkleiders als doelwit gekozen. De lokale christelijke bevolking leeft in angst en is gedwongen te vluchten naar veiliger gebieden.  

De Evangelische Kerk in Tsjaad en de hele christelijke gemeenschap hebben de gruweldaad veroordeeld via verschillende posts op sociale media. De bisschoppenconferentie van Tsjaad liet weten “geschokt te zijn door de oplaaiende conflicten tussen gemeenschappen in het zuiden van het land”, meldt de nieuwssite Africannews.  

De Tsjadische regering heeft inmiddels veiligheidstroepen naar de onrustige plaatsen gestuurd om de rust te herstellen. Niettemin blijft de situatie gespannen, zeiden lokale bronnen tegen Open Doors. Het land staat niet bij de vijftig landen van de Ranglijst Christenvervolging, maar neemt wel de zestigste plaats in als het gaat om landen waar christenen vervolgd worden.  

Vrijlating buitenlanders 

Beter nieuws kwam onlangs uit West-Afrika. In maart kwam de Amerikaan Jeffrey Woodke (62) vrij na een zesjarige ontvoering in Niger. Samen met deze christelijke zendingswerker kwam ook de Franse journalist Olivier Dubois (48) weer op vrije voeten. Afgelopen vrijdag volgde de vrijlating van de christelijke arts Ken Elliott, een 88-jarige Australiër die al zeven jaar gegijzeld werd. Hij werd in januari 2016 ontvoerd door het ‘Emiraat van de Sahara’, een tak van al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM).  

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong bevestigde dat dr. Elliott “veilig en wel” was vrijgelaten en “herenigd is met zijn vrouw Jocelyn en hun kinderen”. De familie liet in een verklaring weten God dankbaar te zijn “en allen die voor ons zijn blijven bidden”.  

Er zijn waarschijnlijk nog vijf buitenlandse gijzelaars in gevangenschap in de Sahel, naar wordt aangenomen in Mali.