De Unie der Comoren is terug van weggeweest op de Ranglijst Christenvervolging. Dit is te wijten aan de druk van de regering op alle religieuze groepen, behalve op de soennitische islam. Christenen mogen niet openlijk getuigen van hun geloof. Doen ze dat wel, dan heeft dit hoogstwaarschijnlijk juridische gevolgen. In sommige delen van het land hebben christenen te maken met geweld door radicaalislamitische groeperingen.

De situatie voor christenen

Er zijn steeds meer radicale moslims op de Comoren, zij vormen een bedreiging voor christenen – vooral als zij een islamitische achtergrond hebben. Moslims mogen zich niet bekeren tot het christendom, daarom verzwijgen moslimbekeerlingen hun geloof. Er is godsdienstvrijheid, maar volgens de regering geldt deze wet voor buitenlanders en niet voor lokale bewoners.

Moslims die christen worden, krijgen te maken met onderdrukking door familie en gemeenschap. Die doen er alles aan om bekeerlingen terug te laten keren tot de islam. Vrouwen en meisjes kunnen worden onterfd vanwege hun bekering; dit leidt vaak tot financiële problemen en armoede. Een getrouwde vrouw die christen wordt, blijft echter wel verantwoordelijk voor de opvoeding van haar kinderen. Zo is er nog steeds de mogelijkheid om de kinderen te vertellen over de Here God.

Voorbeelden van vervolging

 • Als Titus* tot geloof komt, wordt hij hevig vervolgd. “Drie dagen na mijn bekering werd mijn huis in brand gestoken. Het enige dat ik kon redden waren mijn laptop en wat kleren.”
 • Sommige vrouwen die christen worden, moeten trouwen met een moslim. Op deze manier worden ze gedwongen weer moslim te worden.
 • Op de Unie der Comoren is het de norm dat een getrouwde moslim intrekt bij de schoonouders. Wordt hij christen, dan kan zijn schoonfamilie veel druk uitoefenen. Het gebeurt vaak dat deze mannen te maken krijgen met verbaal geweld, ongelijke behandeling en soms krijgen ze zelfs geen eten. Tegelijk zal de familie de vrouw onder druk zetten te scheiden van haar christelijke echtgenoot.

Wat doet Open Doors?

 • het verspreiden van christelijke materialen
 • sociaaleconomische hulp
 • trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • gebedsondersteuning
 • het verspreiden van christelijke materialen
 • sociaaleconomische hulp
 • trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • gebedsondersteuning

*schuilnaam

Bekijk het land op de 49e plaats: Kenia.