Het is voor christelijke gemeenschappen in Qatar moeilijk om samen te komen en elkaar aan te moedigen. Monitoring en toezicht zijn alomtegenwoordig. Bekeerlingen hebben op alle mogelijke manieren te maken met beperkingen en vervolging, zowel door de overheid als door de samenleving en hun eigen families.

Expatchristenen vormen de grootste groep gelovigen in Qatar. Dit zijn veelal arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Ze zijn niet vrij om openlijk hun geloof te belijden, en een moslim vertellen over Jezus Christus kan leiden tot vervolging en deportatie. Expatkerken worden nauwlettend in de gaten gehouden en slechts een select aantal kerken mag gebouwen vestigen. Ze zijn beperkt tot een speciaal aangewezen compound waar de ruimte vaak onvoldoende is. Veel migrerende werknemers leven en werken in armoedige omstandigheden, terwijl hun christelijk geloof hun kwetsbaarheid vergroot.

Bijna alle Qatarese christenen bekeerden zich in het buitenland en de meesten van hen keren uit angst niet terug naar hun land. Bekeerlingen van de islam tot het christendom worden heviger vervolgd, met discriminatie, intimidatie en politietoezicht. Bekering van de islam wordt niet officieel erkend en zal waarschijnlijk leiden tot verlies van status en juridische problemen op het gebied van eigendom en huishoudelijke aangelegenheden. De meeste bekeerlingen leven vaak binnen hun eigen nationale of etnische gemeenschap. Ze ervaren doorgaans dezelfde druk als in hun thuisland. Ze worden geconfronteerd met intense druk en pesterijen van hun eigen familie.

Voorbeelden van vervolging

  • In Qatar mochten eerder gesloten huiskerken niet weer heropenen.
  • Religie is nooit alleen een kwestie van privégeloof – het maakt deel uit van de identiteit van de (uitgebreide) familie en stam. Het verlaten van de islam betekent ook de rug toekeren naar het gezin. Dit vormt een bedreiging voor de onderlinge loyaliteit, want zwak lijken is voor families enorm beschamend. Dat verklaart de felle manier waarop clans en families omgaan met bekeerlingen.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk op het Arabisch schiereiland met het organiseren van gebed wereldwijd, distributie van Bijbelse lectuur en trainingen voor gelovigen en voorgangers.