Qatar daalde op de Ranglijst Christenvervolging, maar de vervolging nam juist toe. Dit komt vooral door de toenemende druk op christenen vanuit de islamitische familie en -gemeenschap. Vooral christenen met een moslimachtergrond worden vervolgd, zowel onder buitenlandse arbeidsmigranten als de lokale bevolking.

De situatie voor christenen

Er zijn veel arbeidsmigranten in Qatar, zij werken en leven vaak onder slechte omstandigheden; mishandeling en uitbuiting is er aan de orde van de dag. Veel van hen zijn christen, door hun geloof zijn zij extra kwetsbaar. Christelijke arbeidsmigranten hebben relatief veel vrijheid, al worden zij wel in de gaten gehouden. Onder streng toezicht mogen zij samenkomen en kerkelijke activiteiten worden geregistreerd. Wie met moslims praat over het christelijke geloof, kan het land worden uitgezet.

Moslimbekeerlingen, binnen de lokale bevolking en onder arbeidsmigranten, hebben te maken met discriminatie, intimidatie en staan onder streng toezicht. Zij worden onder druk gezet terug te keren tot de islam. Uit angst houden de meeste bekeerlingen hun geloof geheim.

Voorbeelden van vervolging

  • Christenvrouwen met een moslimachtergrond kunnen te maken krijgen met ernstige vervolging door familie. Die kan hen onder huisarrest houden, verbieden te reizen, de toegang tot geld ontzeggen en zelfs verbannen. Deze vrouwen worden dikwijls gedwongen te trouwen met een moslim.
  • Als wordt ontdekt dat een man zich heeft bekeerd tot het christendom, kunnen zijn vrouw en kinderen elders worden ondergebracht.
  • “We mogen niet praten over ons geloof, zeker niet met moslims”, zegt Samuel. Hij is arbeidsmigrant en kwam in Qatar tot geloof. “Maar niemand kan ons tegenhouden om met onze collega’s te praten en te getuigen van de Here God. Hij laat ons elke dag Zijn liefde zien.”

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept op tot gebed voor christenen in Qatar en op het Arabisch Schiereiland.

Bekijk het land op de 28e plaats: Mali.

Ga verder naar het land op de 30e plaats: Colombia.