Qatar steeg maar liefst 11 plaatsten op de Ranglijst Christenvervolging. Het geweld tegen christenen is sterk toegenomen. Ook moeten veel kerken dicht blijven, zelfs na de coronamaatregelen. Vooral christenen met een moslimachtergrond worden vervolgd.

De situatie voor christenen

Onder de lokale bevolking zijn weinig christenen. Deze christenen hebben vrijwel altijd een islamitische achtergrond en betalen een hoge prijs voor het volgen van de Here Jezus. Islamitische families en –gemeenschap oefenen extreme druk uit op moslimbekeerlingen. Het verlaten van de islam kan leiden tot juridische problemen, verlies van status, eigendommen en zelfs de voogdij over je kinderen. De druk om terug te keren naar de islam is dan ook groot. Uit angst houden de meeste bekeerlingen hun geloof geheim.

De meeste christenen in Qatar zijn arbeidsmigranten. Zij hebben relatief veel vrijheid om hun geloof uit te leven. Onder streng toezicht mogen zij samenkomen en kerkelijke activiteiten worden geregistreerd. Wie met moslims praat over het christelijk geloof kan het land worden uitgezet. Daarnaast hebben zij te maken met discriminatie, intimidatie en werken en leven ze vaak onder slechte omstandigheden.

Ontmoet pastor Samuel*

“In Qatar zijn we beperkt in het openlijk getuigen van ons geloof. Maar niemand kan ons tegenhouden om onze collega’s te vertellen over de Here God. Elke dag geeft God ons de gelegenheid om Zijn liefde aan anderen te tonen.”

Samuel is arbeidsmigrant en pastor, hij kwam in Qatar tot geloof.

Voorbeelden van vervolging

  • Islamitische familieleden hebben de bevoegdheid om de vrijheid van moslimbekeerlingen binnen de familie in te perken. Zo komt het voor dat zij niet mogen reizen, onder huisarrest staan, financieel niet worden ondersteund en geen toegang hebben tot internet, telefoon of boeken. Christelijke vrouwen met islamitische achtergrond kunnen worden gedwongen te trouwen met een moslim.
  • Als ontdekt wordt dat een moslimman zich heeft bekeerd tot het christendom, kunnen zijn vrouw en kinderen elders worden ondergebracht.
  • Lokale christenen in Qatar kunnen geen medegelovigen ontmoeten en kunnen niet worden onderwezen in het christelijk geloof.

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor het land.

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 17de plaats: China.

Ga verder naar het land op de 19de plaats: Vietnam.