Christenen in Vietnam hebben vaak hun hele leven te maken met discriminatie. Dat begint al op de basisschool, als kinderen verplicht mee moeten doen met de voorouderverering. Later in hun leven ondervinden christenen tegenstand vanuit hun familie en druk vanuit de overheid. Ze worden als gevaarlijk gezien of eenvoudigweg buitengesloten.

 • Regio: Azië
 • Hoofdreligie: boeddhisme
 • Inwoners: 97.429.000
 • Christelijke bevolking: 8737000
 • Aanjagers van vervolging: communistische onderdrukking en etnische vijandigheid
 • Meest merkbaar in: kerkelijk leven, publieke ruimte, gemeenschapsleven en persoonlijke levenssfeer
De situatie voor christenen
In de laatste jaren werd de controle van de communistische regering van Vietnam steeds strenger. De overheid oefent grote druk uit op christenen. Lokale autoriteiten moedigen gemeenschappen aan christenen te benaderen als gevaarlijke buitenstaanders. Christenen krijgen soms geen leningen, schoolbeurzen en noodhulp van de overheid. In enkele gevallen legt de overheid beslag op belangrijke katholieke scholen en ziekenhuizen.

Vooral christenen die deel uitmaken van etnische minderheden, hebben het zwaar in Vietnam. Zij hebben te maken met intimidatie, aanvallen van geweld en sociale uitsluiting. Hele dorpen spannen samen met het communistische regime. Samen slaan ze christenen en verjagen ze hen uit hun dorp.

Omdat families in Vietnam vaak met meerdere generaties in één huis wonen, is het voor een christen extra ingewikkeld om zijn geloof te belijden. Het christendom wordt namelijk gezien als een bedreiging voor familieleden. Zij vereren angstvallig hun voorouders of hangen het communistische gedachtengoed aan. Hierdoor is het voor christenen moeilijk christelijke lectuur te bezitten of andere christenen te ontmoeten.

Christelijke kinderen in Vietnam worden op school gediscrimineerd en achtergesteld. Ze leren op school over het communisme en staan thuis onder druk om aan voorouderverering te doen. Andere kinderen mogen zelfs helemaal niet naar school vanwege hun geloof.

Voorbeelden van vervolging
 • In oktober 2019 werden 39 Vietnamese migranten, voornamelijk katholieken, dood aangetroffen vlakbij Londen. Ze waren doodgevroren. Hoewel het lijkt alsof zij om economische redenen waren gevlucht, wijst het feit dat zij katholiek waren erop dat ze in hun thuisland enorm onder druk zijn gezet.
 • Een christen uit Vietnam woont al langere tijd in een geïmproviseerde tent in het bos omdat hij door zijn vrouw en kinderen het huis uit is gezet.
 • Sinds een Vietnamees echtpaar tot geloof is gekomen, leeft het met zijn gezin compleet geïsoleerd. In september is hun huis vernield en het vee gedood.
 • Als studenten uit bepaalde stammen christen worden, krijgen ze te maken met dreigementen en schorsing. Ook ontmoedigen docenten hen door te zeggen dat ze later geen baan zullen krijgen als christen.
 • Er zijn verschillende situaties bekend waarin voorgangers zijn aangevallen. Dit gebeurde soms door misdadigers die door de overheid ingehuurd waren.
Wat doet Open Doors?
In samenwerking met lokale partners steunt Open Doors verschillende projecten in Vietnam, waaronder:
 • het versterken van de vervolgde kerk in Vietnam,
 • christenen toerusten met trainingen voor verschillende doelgroepen,
 • Bijbelonderwijs voor kerkelijk werkers, 
 • de verspreiding van Bijbels en christelijke lectuur in de eigen taal van verschillende stammen,
 • praktische hulp.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten