Hieronder vind je antwoorden op de meestgestelde vragen die wij over de Ranglijst Christenvervolging krijgen. Staat jouw vraag er niet tussen? Laat je vraag dan aan ons weten via het contactformulier.

Veelgestelde vragen over de Ranglijst Christenvervolging

 • Geeft de lijst een compleet overzicht van christenvervolging in de wereld?

  Op de ranglijst staan jaarlijks vijftig landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Er zijn landen die niet voorkomen op de lijst, maar waar wel christenvervolging plaatsvindt. Open Doors houdt de situatie in deze landen nauwlettend in het oog. Als christenvervolging in dergelijke landen toeneemt, komen ze in de toekomst mogelijk wel op de ranglijst terecht.

 • Hoeveel christenen worden vervolgd?

  De intensiteit van christenvervolging neemt fors toe. Wereldwijd hebben 340 miljoen christenen te maken met vervolging. Christenen in tenminste 74 landen krijgen te maken met extreme, erg hoge, of een hoge mate van vervolging. Dit raakt 1 op de 8 christenen wereldwijd.

 • In welk werelddeel is geweld tegen christenen het heftigst?

  In 2020 werden 4761 christenen vermoord. Dat is een stijging van 60 % ten opzichte van het voorgaande jaar. 91 % van de moorden vond plaats in Afrika. Vooral in landen ten zuiden van de Sahara is geweld het heftigst.

 • Wat is christenvervolging?

  Open Doors definieert christenvervolging als: ‘het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Hierin onderscheidt Open Doors twee vormen van vervolging; te typeren als ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’).

 • Wat is de invloed van Covid-19 op vervolging?

  Het coronavirus blijkt een katalysator voor onderdrukking. In India verspreidde Open Doors voedsel onder meer dan honderdduizend christenen. Tachtig procent van hen gaf aan dat ze óf helemaal geen voedsel kregen van de lokale autoriteiten, óf dat ze veel minder kregen vanwege hun christelijk geloof.

  Soortgelijke berichten kwamen ook uit Myanmar, Nepal, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Centraal-Azië, Maleisië, Noord-Afrika, Jemen en Soedan. Met name bij christenen op het platteland, waar vooral de lokale autoriteiten – dorpshoofden en dorpscomités die verantwoordelijk zijn voor de distributie van voedsel – worden christenen gediscrimineerd.

  Christenen die vanuit een islamitische achtergrond tot geloof kwamen, waren extra kwetsbaar tijdens de pandemie. Tijdens de pandemie zaten ze noodgedwongen aan huis gekluisterd in een soms vijandige omgeving.

 • Wat is het doel van de Ranglijst Christenvervolging?

  Open Doors stelt de ranglijst samen om in kaart te brengen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Het doel is tweeledig: bewustwording creëren van christenvervolging en ontwikkelingen in de gaten houden om er als organisatie op te reageren met projecten en hulpverlening.

 • Wat kan de Nederlandse overheid doen?

  Vrijheid van geloof en levensovertuiging is een van de speerpunten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Wij roepen de Nederlandse overheid op om deze vrijheid keer op keer naar voren te laten komen. Bij ontmoetingen met staatshoofden en ministers, bij handelsmissies, op internationale conferenties, via ambassades, etc.

  Daarnaast kan de overheid uitingen geweld en discriminatie tegen christenen en andere religieuze minderheden veroordelen, nader onderzoek instellen naar misstanden en landen wijzen op internationale verklaringen die zij ondertekend hebben.

  Bij het verstrekken van internationale hulp kan de Nederlandse overheid extra oog hebben voor kwetsbare religieuze minderheidsgroepen zoals christenen. De overheid kan nagaan en publiceren hoeveel internationaal hulpgeld besteed wordt via lokale ‘’faith-actors’’ en lokale ‘’faith-based’’ organisaties.

 • Welke veranderingen zien we in de top 50 van dit jaar?

  De ranglijst wordt voor het 29e jaar op rij uitgebracht. Dit jaar krijgen voor het eerst alle vijftig landen te maken krijgen met extreme of erg hoge mate van vervolging.

  Nigeria is voor het eerst de top 10 binnen gekomen. Het land scoort het maximale aantal punten voor geweld.

  De Democratische Republiek Congo en Mozambique staan dit jaar voor het eerst in de top 50.

  Opvallend is daarnaast dat Turkije fors is gestegen van de 36e naar de 25e plaats op de ranglijst. De speelruimte voor christenen in Turkije wordt aan alle kanten ingeperkt, het geweld neemt toe.

 • Welke vormen van vervolging definieert Open Doors?

  Er zijn feitelijk twee vormen van vervolging: ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’).

  Verstikken

  Bij de eerste vorm ‘verstikken’ is de druk van overheid, familie, en omgeving zo groot dat christenen volledig in de marge zijn gedreven. Ze kunnen bijvoorbeeld gevaar lopen wanneer ze een christelijk symbool dragen of binnen het gezin hun geloof belijden. Kinderen kunnen op school gediscrimineerd worden omdat hun ouders christen zijn. Of christenen wordt de toegang tot medische zorg ontzegd omdat ze christen zijn.

  Zo zijn er tal van vormen die het leven voor christenen moeilijk en soms ondraaglijk maken. Hoewel deze vorm van vervolging minder opvalt voor de buitenwereld, is deze voor christenen vaak veel indringender dan geweldsincidenten.

  Verbrijzelen

  De andere vorm van vervolging is ‘verbrijzelen’. Dan gaat het om geweldsincidenten tegen christenen. Dit zijn de direct zichtbare vormen van vervolging. Beide vormen zijn verschrikkelijk, maar de eerste is moeilijker te meten. Zo kan vervolging dus variëren van een vijandige reactie tot moord.