Hieronder vind je antwoorden op de meestgestelde vragen die wij over de Ranglijst Christenvervolging krijgen. Staat jouw vraag er niet tussen? Laat je vraag dan aan ons weten via het contactformulier.

Veelgestelde vragen over de Ranglijst Christenvervolging

 • 1. Wat is christenvervolging?

  Open Doors definieert christenvervolging als ‘het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’.

 • 2. Welke vormen van vervolging definieert Open Doors?

  Open Doors onderscheidt twee vormen van vervolging: ‘verstikken’ (squeeze) en ‘verbrijzelen’ (smash). Beide vormen zijn verschrikkelijk, maar de eerste is moeilijker te meten.

  Bij ‘verstikken’ is de druk van overheid, familie en omgeving zo groot dat christenen volledig in de marge zijn gedreven. Ze kunnen gevaar lopen wanneer ze bijvoorbeeld een christelijk symbool dragen of binnen het gezin hun geloof belijden. Kinderen kunnen op school gediscrimineerd worden omdat hun ouders christen zijn. Of christenen wordt om hun geloof de toegang tot medische zorg ontzegd.

  Zo zijn er tal van vormen die het leven voor christenen moeilijk en soms ondraaglijk maken. Hoewel ‘verstikking’ minder opvalt voor de buitenwereld, is deze voor christenen vaak veel indringender dan geweldsincidenten.

  Bij ‘verbrijzelen’ gaat het om geweldsincidenten tegen christenen. Dit zijn de direct zichtbare vormen van vervolging. Deze kunnen variëren van afranseling tot ontvoering en moord.

 • 3. Wat is het doel van de Ranglijst Christenvervolging?

  Open Doors stelt de ranglijst op een grondige manier samen, zodat in kaart wordt gebracht waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Het doel is tweeledig: bewustwording creëren van christenvervolging (met meer gebed als uitvloeisel) en ontwikkelingen in de gaten houden om er als organisatie op te reageren met projecten, hulpverlening en pleitbezorging.

 • 4. Geeft de lijst een compleet overzicht van christenvervolging in de wereld?

  Op de jaarlijkse ranglijst staan de vijftig landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. De lijst werkt met een scoretabel van nul tot 100; hoe zwaarder de vervolging in een land, hoe hoger de score die het krijgt.

  De huidige nummer 1 staat op 98 punten, nummer 50 scoort 65 punten. Er zijn 26 landen die niet voorkomen op de lijst, maar waar wel vervolging plaatsvindt. Deze landen scoren tussen de ondergrens van 41 punten en 64 punten. Open Doors houdt de situatie ook in deze landen nauwlettend in de gaten.

 • 5. Hoeveel christenen worden vervolgd?

  De intensiteit van christenvervolging blijft hevig. In totaal hebben 360 miljoen christenen te maken met zware tot extreme vervolging. Dit raakt één op de zeven christenen wereldwijd.

 • 6. In welk werelddeel is geweld tegen christenen het heftigst?

  Het geweld tegen christenen is het grootst in grote delen van Afrika (jihadistisch geweld in de Sahellanden) en in Azië. Wereldwijd zijn vorig jaar circa 5.600 christenen vermoord (met name in Nigeria), meer dan tweeduizend kerken en gelovigen zijn aangevallen en ruim 4.500 christenen zijn opgepakt en gevangengezet zonder eerlijk proces.

 • 7. Welke landen springen eruit in de top 50 van dit jaar?

  De opvallendste veranderingen zijn:
  Noord-Korea staat weer op nummer 1, terwijl koploper Afghanistan is gezakt naar de 9e plaats.
  Soedan is terug in de top-10, terwijl India eruit verdwijnt.
  – Nieuwkomers zijn Nicaragua en de Unie der Comoren.

 • 8. Wat kan de Nederlandse overheid doen voor vervolgde christenen?

  Vrijheid van geloof en levensovertuiging is een van de speerpunten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Open Doors roept de Nederlandse overheid en politieke partijen op om deze vrijheid keer op keer naar voren te laten komen. Bijvoorbeeld bij ontmoetingen met staatshoofden en ministers, bij handelsmissies, op internationale conferenties of via ambassades.

  Daarnaast kan de overheid uitingen van geweld en discriminatie tegen christenen en andere religieuze minderheden veroordelen, nader onderzoek instellen naar misstanden en landen wijzen op internationale verklaringen die zij ondertekend hebben.

  Ten derde, bij het verstrekken van internationale hulp kan de Nederlandse overheid extra oog hebben voor kwetsbare religieuze minderheidsgroepen zoals christenen. De overheid kan nagaan en publiceren hoeveel internationaal hulpgeld besteed wordt via lokale faith-actors en lokale faith-based organisaties.

 • 9. Zijn er nog positieve ontwikkelingen?

  In een aantal Arabische landen (de Golfstaten) lijkt er iets meer tolerantie te groeien ten aanzien van christenen. In samenlevingen met een gematigde islam klinkt de roep om meer godsdienstvrijheid. Haatspeeches tegen christenen zijn meestal niet toegestaan in landen als Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.