We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over hoe je kunt doneren aan Open Doors en wat wij daarvan betalen. Daarom hebben we de meestgestelde vragen genoteerd en een antwoord geformuleerd.

Mocht je nou geen antwoord kunnen vinden op je vraag, laat het ons dan zeker even weten!Veelgestelde vragen over doneren aan Open Doors

 • Hoe gaat Open Doors om met donaties?

  Goed omgaan met de financiële middelen die ons worden toevertrouwd vinden we erg belangrijk. Hoe groot is het percentage van de inkomsten dat we daadwerkelijk aan onze doelstelling besteden? In 2016 was dat 81,6 procent. Van elke euro gaat ruim € 0,81 naar Bijbelverspreiding, training, hulpverlening en voorlichting.

  Voor fondsenwerving hebben we 11,3 procent uitgegeven van wat we daarmee aan inkomsten ophaalden. Dat ligt ruim onder de norm van maximaal 25 procent die het CBF hanteert. Onze eigen norm hiervoor is maximaal 15 procent. Van onze totale uitgaven hebben we 4,3 procent besteed aan beheer en administratie.

 • Hoe komen donaties aan bij projecten?

  De financiële steun van onze achterban dragen we af aan Open Doors International. Zij besteden de gelden daar waar Open Doors-veldwerkers christenen helpen. In de meeste landen werken we met nationale of lokale partners zoals kerken en hulporganisaties. Met deze aanpak willen we de lokale kerk versterken in het uitvoeren van haar missie. De vraag vanuit de vervolgde kerk is hierin leidend.

 • Hoe start ik een periodieke schenking?
  • Vul de overeenkomst in, onderteken deze en laat ook jouw partner tekenen.
  • Stuur de overeenkomst op naar Open Doors.
 • Hoeveel geld komt er écht aan bij vervolgde christenen?

  Goed omgaan met de financiële middelen die ons worden toevertrouwd vinden we erg belangrijk. Hoe groot is het percentage van de inkomsten dat we daadwerkelijk aan onze doelstelling besteden? In 2019 was dat 83,5 procent. Van elke euro gaat ruim € 0,83 naar Bijbelverspreiding, training, hulpverlening en voorlichting.

  Voor fondsenwerving hebben we 10,7 procent uitgegeven van wat we daarmee aan inkomsten ophaalden. Onze eigen norm hiervoor is maximaal 15 procent. Van onze totale uitgaven hebben we 4,5 procent besteed aan beheer en administratie. Onze interne norm hiervoor is maximaal 5 procent.

 • Is een periodieke gift of incasso hetzelfde als een periodieke schenking?

  Nee. Een periodieke schenking is voor vijf jaar vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Wel kun je een automatische incasso of structurele gift koppelen aan een periodieke schenking. Kies in het formulier voor deze optie onder ‘gegevens betaling’.

 • Kan ik binnen vijf jaar stoppen met de schenking?

  Nee, in principe niet. Moet je vanwege onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij het verliezen van een baan of arbeidsongeschikt worden) toch stoppen, geef dit dan door aan de Belastingdienst en aan Open Doors. Voortijdig stoppen heeft gevolgen voor jouw belastingaftrek. Mogelijk kun je de periodieke schenking wel als een gewone gift aftrekken.

  De schenking stopt bij overlijden of het overlijden van een partner. Deze keuze moet je vastleggen in de schenkingsovereenkomst.
 • Kan ik een incasso omzetten naar een periodieke schenking?

  Ja, dat kan. Kies voor deze optie in het formulier onder ‘gegevens betaling’.

 • Kan ik mijn giften aan Open Doors aftrekken van de belasting?

  Sinds 1 januari 2008 is Open Doors door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je giften aan Open Doors mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

  Daarnaast is Open Doors door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gekwalificeerd als ‘Erkend Goed Doel’. Lees hier meer over in ons Erkenningspaspoort. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

 • Kan ik op elk gewenst moment starten met een periodieke schenking?

  Ja, in principe wel. Houd er wel rekening mee dat u in de schenkingsovereenkomst een vast bedrag per kalenderjaar heeft toegezegd. U mag dit bedrag in één keer voldoen, maar u kunt het ook spreiden over verschillende maanden.

  Voorbeeld: u wilt 240 euro per jaar schenken. Start u in januari, dan kunt u maandelijks 20 euro overmaken of laten incasseren. Start u in september, dan kunt u dit bedrag slechts over vier maanden verdelen. Vind u dit vervelend? Zorg dan dat uw schenking pas ingaat op 1 januari van het eerstvolgende jaar.

  Let op: giften die u vóór de ingangsdatum hebt gegeven, tellen niet mee in de schenking.

 • Moet mijn partner de overeenkomst ook ondertekenen?

  Ja, dat is wettelijk verplicht bij een schenkingsovereenkomst.

 • Tellen mijn giften van het afgelopen jaar mee als ik nu start met periodiek schenken?

  Nee. Giften die je vóór de ingangsdatum van de schenkingsovereenkomst hebt gegeven, tellen niet mee. Dit is een regel van de Belastingdienst.

 • Wat is een periodieke schenking?

  Bij een periodieke schenking geef je minimaal vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag. Dit jaarlijkse bedrag kun je in één keer overmaken of bijvoorbeeld maandelijks.

  Je legt een periodieke schenking samen met Open Doors schriftelijk vast in een schenkingsovereenkomst. Voorheen werd hierbij een notaris ingeschakeld, maar vanwege nieuwe wetgeving hoeft dat niet meer.

 • Wat is het RSIN-nummer van Open Doors?

  Ons RSIN-nummer (fiscaal nummer) is: 002779250. Als u periodiek schenkt aan Open Doors, heeft u dit nummer nodig bij uw belastingaangifte. Ook vermeldt u bij uw aangifte het unieke transactienummer dat op de schenkingsovereenkomst staat.

 • Welk voordeel heeft periodiek schenken voor mij als donateur?

  Een periodieke schenking mag je volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting, omdat Open Doors aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij een periodieke schenking geldt geen drempel of maximumbedrag. Voor het aftrekken van gewone giften geldt wél een drempelbedrag en een maximum.

  Het belastingvoordeel dat periodiek schenken oplevert, hangt onder meer af van jouw inkomen. Dit voordeel kan oplopen tot wel 40 procent in 2022.

  Bereken jouw voordeel met de speciale calculator van Schenken.nl.

 • Welk voordeel heeft periodiek schenken voor Open Doors?

  Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Als iemand start met periodiek schenken, kan Open Doors vijf jaar op steun rekenen. Deze vorm van structurele financiële ondersteuning is erg waardevol voor ons werk.

  Daarnaast kun je ervoor kiezen om het belastingvoordeel ook te schenken aan Open Doors. Als je dit doet, kunnen we dit bedrag extra inzetten voor de vervolgde kerk.


Neem gerust contact met ons op als je nog vragen/opmerkingen hebt. Dit kan telefonisch via 0341-465000 of via het contactformulier.