Indonesië is een van de grootste stijgers op de Ranglijst Christenvervolging 2022. Het land steeg van plek 47 naar plek 28. Er waren meer incidenten van geweld tegen Indonesische christenen, naast toenemende druk van de overheid op kerken en gelovigen.

De situatie voor christenen

In een half jaar tijd vonden in 2021 drie heftige aanvallen op christenen plaats. Daarnaast wordt het islamitische karakter van de Indonesische samenleving steeds conservatiever. Dit, in combinatie met het toenemende geweld, heeft invloed op de gelovigen in het land.

Moslimbekeerlingen ervaren druk vanuit hun families om terug te keren naar de islam. De zwaarte van deze druk varieert en slechts weinigen hebben te maken met fysiek geweld.

Kerken die zich met evangelisatie bezighouden lopen het gevaar een doelwit van extremistische groeperingen te worden. Er zijn bepaalde plekken in Indonesië (zoals West-Java of Atjeh) waar deze groeperingen grote invloed hebben op de autoriteiten en de samenleving.

In bepaalde regio’s krijgen kerkgemeenten het niet voor elkaar een kerkgebouw neer te zetten. Zelfs als ze alle papieren en alle benodigde toestemmingen hebben gekregen, kan het gebeuren dat de lokale autoriteiten de gemeente tegen blijven werken.

Ontmoet Wanda*

Wanda heeft een moslimachtergrond. Zij werd christen door een droom en omdat ze over het christelijk geloof hoorde. De vervolging vanuit haar familie werd zo hevig dat ze niet langer thuis kon wonen. Zij zegt:

“Een van de dingen die me zo verwondert, is de liefde van mijn christelijke vrienden. Het voelt alsof zij mijn nieuwe familie zijn, terwijl mijn biologische familie me in de steek liet. Ik voel me niet langer alleen in deze nieuwe fase van mijn leven.”

Wanda

Voorbeelden van vervolging

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Indonesië door onder andere:

  • trainingen te geven over discipelschap en omgaan met vervolging
  • sociaaleconomische hulp
  • Bijbels en christelijke materialen te verspreiden
  • trainingen te geven over discipelschap en omgaan met vervolging
  • sociaaleconomische hulp
  • Bijbels en christelijke materialen te verspreiden

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 27ste plaats: Marokko.

Ga verder naar het land op de 29ste plaats: Bangladesh.