De situatie voor christenen in Indonesië is het afgelopen jaar niet veel veranderd. Hoewel de dreiging van gewelddadige aanvallen door islamitische extremisten lijkt af te nemen, vindt er nog steeds geweld plaats tegen christenen – soms incidenteel, naast moorden die zijn ingegeven door haat tegen het christendom.

De situatie voor christenen

Indonesiërs die als moslim zijn opgevoed en christen worden, krijgen waarschijnlijk te maken met afkeuring, intense druk om terug te keren tot de islam, verbaal geweld en mogelijk sociaal isolement. In sommige gevallen trekken gezinnen alle steun in. Getrouwde vrouwen houden soms hun nieuwe geloof geheim, om te voorkomen dat hun man van hen scheidt. Andere vrouwen staan bloot aan psychologische mishandeling, waaronder doodsbedreigingen.

Vooral op het platteland is de invloed van islamitische extremistische groeperingen groot. Dankzij een effectieve antiterreuraanpak is fysiek geweld tegen christenen door islamitische extremisten niet gebruikelijk. Toch proberen veel nieuwe christenen in Indonesië n hun thuisgemeenschap te verlaten en verhuizen om aan de intimidatie te ontsnappen.

De provincie Atjeh wordt beheerst door de sharia (islamitische wet). In oktober 2015 zijn daar op grote schaal kerken gesloten en sinds 2015 is de bouw van nieuwe kerken bijna onmogelijk. Bekeerlingen uit de islam staan daar onder de grootste druk.

Ontmoet Doni*

“Mijn moeder probeerde me te dwingen terug te keren naar de islam. Ze verstopte de rijst zodat mijn familie en ik niet konden eten. Dankzij steun van Open Doors kregen we een nieuwe plek om te wonen en kapitaal om een bedrijf te starten. Bedankt! U hebt geen idee hoe kostbaar uw hulp voor mij is.”

Doni

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Indonesië met:

  • het sturen van Bijbels en christelijke lectuur
  • het aanbieden van sociaaleconomische programma’s
  • discipelschapstrainingen
  • hulppakketten
  • het sturen van Bijbels en christelijke lectuur
  • het aanbieden van sociaaleconomische programma’s
  • discipelschapstrainingen
  • hulppakketten

* Schuilnaam