Vraag jouw gratis poster(s) aan

Elk jaar brengen we de Ranglijst Christenvervolging uit, de lijst met landen waar christenvervolging het zwaarst is.

In onze subshop op gospel.nl kun je de gratis ranglijstposters van de Ranglijst Christenvervolging 2022 bestellen, zodat je deze thuis, op school of in de kerk kunt op hangen. Hierdoor blijf je bewust van de situatie van broers en zussen wereldwijd.

De ranglijstposter is er in A2- en in A4-formaat. En speciaal voor kinderen is er een gratis reispakket met daarin de kinderranglijstposter. De posters worden door gospel.nl naar je toegestuurd, zodra je jouw bestelling op gospel.nl hebt afgerond.
 

Bestel de poster in A2-formaat

Bestel de poster in A4-formaat

Bestel het reispakket met kinderposter

Ranglijstposters Christenvervolging 2022

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de Ranglijst Christenvervolging? Bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Veelgestelde vragen over de Ranglijst Christenvervolging

 • Geeft de lijst een compleet overzicht van christenvervolging in de wereld?

  Op de ranglijst staan jaarlijks vijftig landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Er zijn landen die niet voorkomen op de lijst, maar waar wel christenvervolging plaatsvindt. Open Doors houdt de situatie in deze landen nauwlettend in het oog. Als christenvervolging in dergelijke landen toeneemt, komen ze in de toekomst mogelijk wel op de ranglijst terecht.

 • Hoeveel christenen worden vervolgd?

  De intensiteit van christenvervolging neemt fors toe. Wereldwijd hebben 360 miljoen christenen te maken met vervolging. Een stijging van 20 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Dit raakt 1 op de 7 christenen wereldwijd.

 • In welk werelddeel is geweld tegen christenen het heftigst?

  In landen ten zuiden van de Sahara verspreidt jihadistisch geweld zich als een olievlek.Extremisten vermoordden afgelopen jaar 4.650 christenen in Nigeria om hun geloof, dat is alleen al in dat land een stijging van een kwart. Nigeria steeg van de 9e naar de 7e plaats op de Ranglijst Christenvervolging.

 • Wat is christenvervolging?

  Open Doors definieert christenvervolging als: ‘het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Hierin onderscheidt Open Doors twee vormen van vervolging; te typeren als ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’).

 • Wat is de invloed van Covid-19 op vervolging?

  Het coronavirus blijkt een katalysator voor onderdrukking. China zet massaal nieuwe technologie in om de greep op de persoonlijke levenssfeer van christenen te verstevigen.

  De coronacrisis wordt aangegrepen om de kerk tegen te werken; officieel heet het dat het ‘nationale belang’ niet mag worden ondermijnd. In mei vorig jaar werd nieuwe wetgeving ingevoerd die religieuze leiders verplicht ‘hun moederland lief te hebben, en de leiders van de Communistische Partij (CP) en het socialistische systeem te ondersteunen’.

  Landen als India en Myanmar zien China als lichtend voorbeeld als het gaat om ‘nationale eenheid’ te bewaren boven ‘verscheidenheid’. Een vergelijkbaar systeem gebaseerd op loyaliteit en homogeniteit is te zien in landen als Myanmar (nr. 12), Sri Lanka (nr. 52) en Maleisië (nr. 50). ‘Een land, een volk, een religie is het credo.”

 • Wat is het doel van de Ranglijst Christenvervolging?

  Open Doors stelt de ranglijst samen om in kaart te brengen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Het doel is tweeledig: bewustwording creëren van christenvervolging en ontwikkelingen in de gaten houden om er als organisatie op te reageren met projecten en hulpverlening.

 • Wat kan de Nederlandse overheid doen?

  Vrijheid van geloof en levensovertuiging is een van de speerpunten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Wij roepen de Nederlandse overheid op om deze vrijheid keer op keer naar voren te laten komen. Bij ontmoetingen met staatshoofden en ministers, bij handelsmissies, op internationale conferenties, via ambassades, etc.

  Daarnaast kan de overheid uitingen geweld en discriminatie tegen christenen en andere religieuze minderheden veroordelen, nader onderzoek instellen naar misstanden en landen wijzen op internationale verklaringen die zij ondertekend hebben.

  Bij het verstrekken van internationale hulp kan de Nederlandse overheid extra oog hebben voor kwetsbare religieuze minderheidsgroepen zoals christenen. De overheid kan nagaan en publiceren hoeveel internationaal hulpgeld besteed wordt via lokale ‘’faith-actors’’ en lokale ‘’faith-based’’ organisaties.

 • Welke landen springen eruit in de top 50 van dit jaar?

  De drie snelste stijgers op de ranglijst van dit jaar zijn Indonesië, Qatar en Myanmar. Indonesië stijgt pijlsnel van de 47e naar de 28e plek. De zelfmoordaanslagen op het eiland Sulawesi in november 2020 hebben daaraan bij gedragen. In mei 2021 hebben islamitische extremisten vier christenen onthoofd op datzelfde eiland. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld.

  Qatar is de op een na snelste stijger, het land schoof op van de 29e naar de 18e plaats. 12 procent van de bevolking bestaat uit migrantarbeiders uit lage lonenlanden, veelal christenen. Sinds Qatar uitgekozen werd als gastland voor de wereldkampioenschappen voetbal in 2022, zijn 6500 migrantarbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka om het leven gekomen bij de bouw van voetbalstadions. Migrantarbeiders krijgen amper ruimte om hun geloof in vrijheid te beleven. Dat moeten ze in het geheim doen.

  Als derde snelle stijger staat Myanmar op de ranglijst. Het land steeg van de 18e naar de 12e plaats. Sinds de militaire staatsgreep begin is geweld tegen christenen in een aantal delen van het land fors toegenomen. De democratisch gekozen en populaire leider van het volk, Aung San Su Kyi, werd begin dit jaar tot zware gevangenisstraf veroordeeld. Mensenrechtenorganisaties spreken van een schijnproces. Het leger plundert en vernietigt kerken en huizen en komt ermee weg.

 • Welke vormen van vervolging definieert Open Doors?

  Er zijn feitelijk twee vormen van vervolging: ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’).

  Verstikken

  Bij de eerste vorm ‘verstikken’ is de druk van overheid, familie, en omgeving zo groot dat christenen volledig in de marge zijn gedreven. Ze kunnen bijvoorbeeld gevaar lopen wanneer ze een christelijk symbool dragen of binnen het gezin hun geloof belijden. Kinderen kunnen op school gediscrimineerd worden omdat hun ouders christen zijn. Of christenen wordt de toegang tot medische zorg ontzegd omdat ze christen zijn.

  Zo zijn er tal van vormen die het leven voor christenen moeilijk en soms ondraaglijk maken. Hoewel deze vorm van vervolging minder opvalt voor de buitenwereld, is deze voor christenen vaak veel indringender dan geweldsincidenten.

  Verbrijzelen

  De andere vorm van vervolging is ‘verbrijzelen’. Dan gaat het om geweldsincidenten tegen christenen. Dit zijn de direct zichtbare vormen van vervolging. Beide vormen zijn verschrikkelijk, maar de eerste is moeilijker te meten. Zo kan vervolging dus variëren van een vijandige reactie tot moord.