Vrouw met een doek en een neuspiercing

Veelgestel­de vragen over doneren

Wil je weten hoe Open Doors je donatie aan de vervolgde kerk besteedt? Of wil je weten of je een gift aan Open Doors kunt aftrekken van de belasting? De meest gestelde vragen over doneren aan Open Doors staan hieronder op een rij.

Hoe gaat Open Doors om met mijn donatie?

Open Doors vindt het belangrijk om goed om te gaan met giften die ons worden toevertrouwd om de vervolgde kerk te ondersteunen. Als je een donatie doet, gaat jouw geld naar één van de projecten die Open Doors uitvoert in landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof. Een heel klein deel van elke euro die je geeft, gaat naar kosten die we in Nederland maken. 
 
Het percentage van alle inkomsten die Open Doors kreeg in 2022 dat daadwerkelijk naar de doelstelling van Open Doors ging, was 85,8 procent. Van elke euro ging dus bijna € 0,86 naar Bijbelverspreiding, training, hulpverlening en voorlichting. 

Voor fondsenwerving gaven we 8,5 procent uit van wat we daarmee aan inkomsten ophaalden. Onze eigen norm hiervoor is maximaal 15 procent. Van onze totale uitgaven hebben we 5,3 procent besteed aan beheer en administratie. Onze interne norm hiervoor is maximaal 5 procent. We streven er dan ook naar vanaf 2023 een lager percentage te realiseren. 

Hoe komt mijn gift bij een project in de vervolgde kerk terecht?

Donaties die Open Doors vanuit Nederland en België ontvangt, worden afgedragen aan Open Doors International. Deze internationale tak van Open Doors zorgt ervoor dat donaties terechtkomen in landen waar christenen worden vervolgd. Als je geeft voor een speciaal project of een specifieke situatie, dan kun je erop vertrouwen dat je donatie daarvoor wordt gebruikt. In de meeste landen waar Open Doors de vervolgde kerk ondersteunt, werken we met nationale of lokale partners, zoals kerken en hulporganisaties. Op deze manier helpen we lokale kerken of kerkelijke gemeenschappen te versterken op de plek waar ze zijn. 

Op welke manier kan ik het best doneren aan Open Doors?

Dat is aan jou. Geef op de manier die jij het prettigst vindt. Misschien wil je eenmalig doneren of juist structureel de vervolgde kerk ondersteunen door donateur te worden. Of maak zelf een (regelmatige) gift over op IBAN NL08 INGB 0000 007733 t.n.v. Stichting Open Doors in Ermelo. Woon je in België? Gebruik dan: IBAN-nummer: BE82.0000.2241.3868, BIC-code: BPOTBEB1.
  
Als je volledig belastingvrij wilt doneren, sluit dan een periodieke schenkingsovereenkomst af. Doordat je een periode van minimaal vijf jaar structureel geeft, zorg je ervoor dat Open Doors de vervolgde kerk van hulp kan blijven voorzien.  

Denk je na over een nalatenschap of erfenis aan de vervolgde kerk? Door een bedrag na te laten aan Open Doors, geef je vervolgde christenen hoop en hulp, ook als jij er niet meer bent.  

Hoe doneer ik nu dat niet meer via acceptgiro kan?

Als je gewend was om via acceptgiro een donatie te doen, dan moet je nu kiezen voor een andere manier. De acceptgiro bestaat sinds 1 juni 2023 niet meer. Goede Doelen Nederland heeft samen met Open Doors een alternatief in het leven geroepen waarmee je op papier een gift kunt overmaken voor de vervolgde kerk: Mijn eenmalige gift. 

Is mijn donatie aan Open Doors fiscaal aftrekbaar?

Jazeker! Open Doors heeft een ANBI-status. Dit betekent dat je giften aan Open Doors mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Wil je dat je gift 100 procent aftrekbaar is? Dan heb je een periodieke schenkingsovereenkomst nodig. Hierin leg je vast dat je vijf jaar lang de vervolgde kerk met een bedrag naar keuze ondersteunt.
  
Open Doors is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gekwalificeerd als ‘Erkend Goed Doel’. Wat dit betekent, lees je in het Erkenningspaspoort. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van Open Doors als cijfers over de financiële situatie. Deze zijn door het CBF gevalideerd.

Hoe start ik een periodieke schenking?

Wat mooi dat je de vervolgde kerk langere tijd structureel wilt ondersteunen. Als je een periodieke schenkingsovereenkomst invult, zorg je ervoor dat je giften volledig aftrekbaar zijn van de belasting. Zonder deze overeenkomst vallen je donaties (ook niet als ze structureel worden overgemaakt) niet onder de voorwaarden van een periodieke schenking. 

Als ik regelmatig een gift overmaak of een automatische incasso heb vastgelegd, geldt dat dan als periodieke schenking?

Nee. Een periodieke schenking is voor minimaal vijf jaar vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst. Zonder die overeenkomst is je gift niet belastingvrij. Als je regelmatig geeft en je denkt dat voor een periode van vijf jaar voort te zetten, dan is het fiscaal voordelig om er een periodieke schenking van te maken.

Wat is het RSIN-nummer van Open Doors? 

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van Open Doors  is: 002779250. Als je periodiek schenkt aan Open Doors, dan heb je dit nummer nodig bij je belastingaangifte. Ook vermeld je bij je aangifte het unieke transactienummer dat op jouw schenkingsovereenkomst staat. 

Staat je vraag er niet tussen? Laat het ons weten!

Steun zoals jij dat wil

Vietnamese vrouw

Geef met belastingvoordeel

De vervolgde kerk steunen met een belastingvrije donatie? Dat kan door een periodieke schenkingsovereenkomst te ondertekenen.

Bekijk de mogelijkheden
Vrouw met kind

Nalaten aan Open Doors

Wereldwijd lijden 365 miljoen christenen onder vervolging. Dat betekent dat 1 op de 7 christenen zijn geloof niet in vrijheid kan beleven. Open Doors steunt deze christenen en brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Wij kunnen dit niet doen zonder uw steun en gebed. Blijf de vervolgde kerk ondersteunen met uw nalatenschap […]

Hoe werkt het?
Jenny met een gele ster

Doneer eenmalig aan Open Doors

Wat als je op zondag niet meer naar de kerk kunt? Als het gebouw door een aanslag is verwoest of als er überhaupt geen kerk is, omdat die verboden zijn? Voor 365 miljoen christenen in de wereld is vervolging en verdrukking realiteit. Enkel en alleen omdat ze geloven in de Here Jezus. Met jouw gift helpt Open Doors hen. Met Bijbels, Bijbels onderwijs, training en praktische hulp.  Kom in actie […]

Lees meer
Kerk in Nigeria, Bauchi

Doe een grote gift

Overweeg je een grote gift? Dat is een geweldige bemoediging voor de vervolgde kerk. Met een grote schenking kan Open Doors blijven werken op plekken waar de nood het hoogst is. Voor Open Doors is geen plek onbereikbaar om vervolgde geloofsgenoten bij te staan. Geen christen mag er alleen voor staan als hij te maken krijgt met vervolging om zijn geloof in Christus. Jouw gebed en steun voor je vervolgde […]

Meer info
Saleh met open handen met een kruisje
Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven