De druk op christenen in Algerije is groot. De meesten van hen zijn moslimbekeerlingen, die veel vijandschap vanuit de gemeenschap ervaren. Kerken zijn officieel toegestaan, maar de strenge wetgeving en controle door de overheid vertellen een ander verhaal. Een groot aantal kerken is de afgelopen jaren gesloten. Het geweld tegen christenen is toegenomen.

  • Regio: Noord-Afrika
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 42.679.000
  • Christelijke bevolking: 129000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: familieverband, persoonlijke levenssfeer en kerkelijk leven
De situatie voor christenen
Algerije is opnieuw gestegen op de Ranglijst Christenvervolging. De belangrijkste oorzaak is de toename van geweld tegen christenen. Algerijnse christenen durven daarom niet of nauwelijks met anderen over hun geloof te praten. Zo’n gesprek kan namelijk worden gezien als een poging om iemand van de islam af te brengen of zelfs als godslastering, en daar staan zware straffen op.

Zij die wel voor hun geloof uitkomen, lijden onder discriminatie en intimidatie. Familieleden, vrienden en dorpsgenoten dwingen hen – soms op gewelddadige wijze – om terug te keren naar de islam. Dit gebeurt vooral in de landelijke gebieden, waar radicaalislamitische groeperingen sterk vertegenwoordigd zijn.

De Algerijnse overheid faalt in het beschermen van christenen. Zij doet zelfs actief mee aan vervolging. Ook in het afgelopen werden meerdere kerken gedwongen hun deuren sluiten, om onduidelijke redenen. Het organiseren van Bijbelstudiebijeenkomsten is verboden, laat staan een zondagsschool voor kinderen. Ondanks al deze weerstand, is de kerk in Algerije verder gegroeid.

Voorbeelden van vervolging
  • In oktober 2019 werden binnen een week drie kerken door de Algerijnse politie gesloten. Agenten maakten daarbij gebruik van geweld waardoor een aantal kerkleden gewond raakte.
  • Ook bij een demonstratie tegen een van deze kerksluitingen in de stad Tizi Ouzou trad de politie hard op. Tientallen christenen werden gearresteerd.
Wat doet Open Doors?
In samenwerking met lokale kerken biedt Open Doors christenen in dit land steun, onder meer met christelijke lectuur en trainingen.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten