Turkse christenen ervaren weerstand vanuit de overheid, de samenleving en uit hun familie- en vriendenkring. Volgens de Turkse overheid zou elke Turk moslim moeten zijn, hoewel dit niet wettelijk vastgelegd is. Christenen worden op allerlei manieren tegengewerkt in het praktiseren, uiten en delen van het christelijk geloof.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 82.962.000
  • Christelijke bevolking: 173.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, religieus nationalisme en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: publieke ruimte, persoonlijke levenssfeer en familieverband
De situatie voor christenen
Het religieus nationalisme in de samenleving legt veel druk op christenen. De regering geeft christenen nauwelijks ruimte om hun geloof te praktiseren. De berichtgeving in de media over christenen is erg bevooroordeeld en Turkse burgers zien christenen als tweederangs burgers.

Daarnaast ervaren christenen discriminatie in de samenwerking met autoriteiten. Zo mogen zij niet werken bij overheidsinstellingen. Christenen die een baan zoeken, lopen het risico afgewezen te worden vanwege hun geloof. Ook kinderen van christelijke ouders worden achtergesteld. Ze worden vaak gepest door klasgenoten en docenten. Christelijke studenten krijgen moeilijk toegang tot hoger onderwijs.

Kerkleiders worden regelmatig ondervraagd en hardhandig behandeld door de politie. Ook is het moeilijk om aan een vergunning te komen om een kerk te bouwen

Christenen met een islamitische achtergrond verbergen vaak hun geloof. Door hun bekering wordt niet alleen de familie-eer aangetast, maar ook hun Turkse identiteit. Bekeerlingen riskeren onderdrukking door familie, gedwongen echtscheiding en het verlies van erfrechten.

Voorbeelden van vervolging
  • Minstens 23 buitenlandse christelijke gezinnen moesten het land verlaten. Al deze gezinnen werkten samen met de kerk.
  • Turkse protestantse kerken ervaren steeds meer agressie. Ze schreven hierover in een uitgebreid rapport. Hierin wordt onder andere gesteld dat kerken en christenen door de media gelijk gesteld worden aan terroristische groepen.
Wat doet Open Doors?
Open Doors versterkt vervolgde christenen in Turkije door:
  • Christenen wereldwijd op te roepen tot gebed
  • De ontwikkelingen in het land op de voet te volgen. Wellicht worden er in de toekomst projecten opgestart in samenwerking met lokale kerken en partners in Turkije.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten