Ineengeklemd tussen grootmachten China en India ligt Nepal. De invloed van beide buurlanden is er groot. Radicale hindoegroeperingen in Nepal hebben sterke banden met soortgelijke organisaties in India. Het christendom groeit, wat een bron van zorg is voor deze groeperingen. Daarom vallen zij christenen en kerken aan, vaak kunnen ze ongestraft hun gang gaan.

De situatie voor christenen

Christenen met een hindoeïstische, boeddhistische of animistische achtergrond worden onder druk gezet terug te keren naar hun oude geloof. De meeste christenen in Nepal hebben een hindoeïstische achtergrond, zij worden het meest vervolgd. Hun keuze wordt gezien als ‘verloochening van het geloof van hun voorouders’. Uit angst voor discriminatie, bedreiging, fysiek geweld en verbanning houden ze hun geloof geheim.

In Nepal is sinds 2017 een antibekeringswet van kracht. Hierdoor komen veel christenen in de problemen. Wie met anderen praten over het christelijke geloof, kan worden beboet of opgesloten.

Voorbeelden van vervolging

 • Christelijke gezinnen in Nepal worden achtergesteld bij de hulpverlening aan coronaslachtoffers.
 • Toen Bhumika* en haar man tot geloof kwamen, werd hen de toegang tot de waterput ontzegd. Bhumika: “Omdat ik christen ben mag ik geen water halen bij de put, ik mag niet eens het handvat van de pomp aanraken. Daarom haalde ik stiekem ’s nachts water.” Bhumika kreeg een waterpomp van Open Doors.
 • Christenen worden regelmatig gedwongen deel te nemen aan hindoeïstische feesten en rituelen.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Azië door:

 • het verspreiden van christelijke materialen
 • sociaaleconomische hulp
 • noodhulp voor coronaslachtoffers
 • juridische hulp en belangenbehartiging
 • trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • het verspreiden van christelijke materialen
 • sociaaleconomische hulp
 • noodhulp voor coronaslachtoffers
 • juridische hulp en belangenbehartiging
 • trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof

*schuilnaam

Bekijk het land op de 33e plaats: Tadzjikistan.

Ga verder naar het land op de 35e plaats: Centraal-Afrikaanse Republiek (C.A.R.).