Ieder jaar stelt Open Doors de Ranglijst Christenvervolging samen: een lijst met vijftig landen waar christenen het meest te lijden hebben. Dit zijn de landen waar vervolging het hardst is toe- of afgenomen.

De opmerkelijke stijgers van de Ranglijst Christenvervolging 2023 zijn Mali, Burkina Faso, Cuba en Mozambique.

De opvallende dalers in de Ranglijst Christenvervolging 2023 zijn Afghanistan, Qatar en Egypte.


De opmerkelijke stijgers in de Ranglijst Christenvervolging

Mali

Van nummer 24 naar 17

Mali is weer verder gestegen op de ranglijst omdat de druk in vrijwel alle levensterreinen is toegenomen. De zwakke en corrupte regering van het land – die ook antiwesters is – verbindt een aantal christelijke organisaties aan westerse landen. Het land is heel instabiel, met twee machtswisselingen in een jaar.

De overheid lijkt vooral de macht te hebben in grote steden. Andere delen van het land zijn in handen van jihadistische groepen en gewapende bendes. Deze groepen maken dankbaar gebruik van het machtsvacuüm dat er is.

Mali

Burkina Faso

Van nummer 32 naar 23

Ook in Burkina Faso krijgen jihadistische groepen steeds meer invloed, en dat uit zich in meer druk en een toename van geweldsincidenten. Talloze kerken en christelijke scholen zijn gedwongen dicht.

Burkina Faso beleefde net als Mali twee coups in relatief korte tijd. Jihadistische groepen hebben de macht in delen van het land. De onzekere situatie waarin Burkina Faso zich bevindt en geweldsincidenten zorgen ervoor dat de christenen in angst leven. Ze durven niet meer naar de kerk te gaan of hun kinderen naar school te sturen.

Meer over Burkina Faso

Burkina Faso

Cuba

Van nummer 37 naar 27

In Cuba was er een toename van druk in alle levensterreinen en ook het geweld nam toe. Het regime volgt nauwlettend een ieder – zoals christelijke leiders en activisten – die in hun ogen gekant is tegen de communistische principes van het land.

Je uitspreken of demonstreren tegen de overheid kan leiden tot maatregelen als arrestatie, ontvoering, boetes, strenge controle of problemen bij verlenging van officiële papieren of vergunningen.

Mozambique

Van nummer 41 naar 32

Vooral in het noorden van Mozambique zijn jihadistische groepen actief en de druk op christenen in dit gebied nam toe.

Ondanks interventies van de legers uit Rwanda en Zuid-Afrika, staan inwoners nog steeds onder grote druk van jihadisten.

Meer over Mozambique

Mozambique

De opvallende dalers in de Ranglijst Christenvervolging

Afghanistan

Van nummer 1 naar 9

Afghanistan stond vorig jaar op plek 1 van de ranglijst. Dit jaar verschoof het land naar de negende positie. Dat lijkt goed nieuws, maar helaas ligt dat anders. Voor Afghaanse christenen is het nog steeds levensgevaarlijk in het land.

Qatar

Qatar

Van nummer 18 naar 34

Qatar daalt flink op de ranglijst. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er geen extra kerken gesloten werden in de onderzoeksperiode. Daarbij moet wel gelijk gezegd worden dat kerken die eerder gedwongen waren te sluiten veelal nog steeds dicht zijn.

De druk op bekeerlingen vanuit de islam is nog steeds heel hoog. In aanloop naar en tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in november 2022 was er ook veel aandacht voor mensenrechtenschendingen in het land. Het is nog onduidelijk of dit zal leiden tot ingrijpende verbeteringen op de langere termijn.

Meer over Qatar

Egypte

Egypte

Van nummer 20 naar 35

Deze daling heeft te maken met minder geweldsincidenten in het land in vergelijking met het jaar ervoor. Pais en vree was het echter niet in het land: zeker vijf christenen zijn vermoord en meer dan twintig aangevallen, naast andere incidenten die plaatsvonden in het land.

De positie van bekeerlingen uit de islam blijft kwetsbaar; naast geweld en druk van familie en omgeving waren er ook diverse voorvallen van arrestaties en fysiek geweld van de Egyptische veiligheidstroepen.