De autoriteiten van Laos leggen sinds enkele jaren weer sterk de nadruk op het communistische karakter van het land. Zij houden alle religieuze activiteiten streng in de gaten. Het christendom wordt daarbij bovendien beschouwd als westerse invloed. Christenen leven voorzichtig om negatieve reacties te voorkomen, ook vanuit de maatschappij die overwegend boeddhistisch is. • Regio: Azië
 • Hoofdreligie: boeddhisme
 • Inwoners: 7.064.000
 • Christelijke bevolking: 227.000
 • Aanjagers van vervolging: etnische vijandigheid, communistische onderdrukking en dictatoriale paranoia
 • Meest merkbaar in: kerkelijk leven, publieke ruimte, gemeenschapsleven en persoonlijke levenssfeer
De situatie in Laos
Door de afwijzende houding van de overheid is het voor christenen buitengewoon lastig om kerken te vormen. Driekwart van de gemeenten die tot de officieel erkende Laotiaanse Evangelische Kerk behoren, heeft zelfs geen kerkgebouw. Huiskerkdiensten worden echter beschouwd als illegale bijeenkomsten en moeten dus in het geheim plaatsvinden.

Ook lokale leiders – vooral boeddhistische monniken – zijn vaak fel tegen het christendom gekant. Zij werken samen met de overheid om christenen onder druk te zetten en wakkeren vijandschap tegen hen onder de bevolking aan. Gelovigen met een boeddhistische achtergrond lijden de meeste vervolging. Hun familie en omgeving zien hen als verraders van de eigen gemeenschap. Met bedreigingen en mishandeling proberen ze bekeerlingen te dwingen het christelijk geloof af te zweren.

Voorbeelden van vervolging
 • In het afgelopen jaar werden ten minste vijf huiskerken gedwongen hun activiteiten te staken na bedreigingen vanuit de omgeving en op bevel van de autoriteiten. Drie van deze huiskerken werden daarbij voor een deel vernield.
 • In het voorjaar van 2019 werd de kerk van pastor Chay* door dorpsgenoten in brand gestoken. Hij slaagde erin het vuur te blussen en het grootste deel van het gebouw te redden, maar vond vervolgens een brief waarin hij en zijn gemeenteleden, onder wie christenen met een boeddhistische achtergrond, met de dood bedreigd werden.
Wat doet Open Doors?
In samenwerking met lokale werkers versterkt Open Doors de vervolgde kerk in Laos met:
 • christelijke materialen,
 • leiderschaps en discipelschapstrainingen,
 • praktische hulp.
Ook roept Open Doors op tot gebed voor de christenen in Laos. Meebidden voor de vervolgde kerk kan onder meer via de gebedskalender of de wekelijkse gebedsmail.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten