De bevolking in Myanmar lijdt onder de burgeroorlog tussen het leger en diverse andere gewapende groeperingen. Grote aantallen christenen leven in kampen of kerken, hebben gebrek aan voedsel of geen toegang tot gezondheidszorg. Regeringstroepen vallen christelijke dorpen en kerken aan, terwijl boeddhistische kloosters grotendeels ongemoeid blijven.

Zelfs in overwegend christelijke provincies als Chin State en Kayah State, worden kerken aangevallen en christelijke hulpverleners en voorgangers gedood. Christenen genieten daarbij niet dezelfde rechten en wettelijke bescherming als de boeddhistische meerderheid.

De situatie voor christenen

Afgezien van de algehele malaise in het land hebben vooral christenen met een boeddhistische het moeilijk. Zij kunnen verstoten worden door hun (veelal boeddhistische) gemeenschap. Ook mogen ze vaak geen gebruik meer maken van de gemeenschappelijke waterbronnen. Dit alles om hen onder druk te zetten terug te keren naar hun voormalige godsdienst.

Het kleine aantal bekeerde Rohingya’s is daarbij dubbel kwetsbaar. Deze christenen worden vervolgd vanwege hun nieuwe geloof, maar ook vanwege hun etnische achtergrond.

Ook niet-traditionele kerkgenootschappen ondervinden tegenstand, vooral als zij zich op het platteland bevinden of actief evangeliseren.

Ontmoet Naomi

“Als ze een hekel aan je hebben, deinzen ze er niet voor terug je te vermoorden, zonder enige wroeging. Zo gaat dat hier.”

Naomi, vrouw van een voorganger

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Myanmar door:

  • het verspreiden van christelijke lectuur
  • het geven van (discipelschaps)trainingen
  • hulp bij voorziening in levensonderhoud
  • het verspreiden van christelijke lectuur
  • het geven van (discipelschaps)trainingen
  • hulp bij voorziening in levensonderhoud