Christenen in Myanmar (Birma) ervaren grote druk van twee kanten: vanuit de samenleving en van de overheid. De achterliggende ideologie is dat Myanmar een land van uitsluitend boeddhisten zou moeten zijn. Boeddhistische monniken zetten gemeenschappen aan tot vervolging van christenen. Daarnaast worden christenen scherp in de gaten gehouden door het leger.

De situatie in Myanmar

Het leger maakt de dienst uit in Myanmar en is erop gebrand dat zo weinig mogelijk mensen afdwalen van de nationale godsdienst, het boeddhisme. Andere godsdiensten krijgen nauwelijks ruimte. Als christenen een kerk willen bouwen, moeten ze op acht niveaus toestemming krijgen, een erg omslachtig proces dat vrijwel niet te doen is.

In de deelstaten Kachin, Kayin en Shan waar relatief veel christenen wonen – in Kachin vormen zij zelfs een derde van de bevolking – zijn zij vaak het slachtoffer van het geweld van regeringsgezinde troepen om (vermeende) opstanden van minderheden te onderdrukken.

Ook onder de bevolking is veel weerstand tegen het christendom. Mensen van wie bekend is dat ze christen zijn, worden in de gaten gehouden.

Kinderen van christelijke ouders worden buitengesloten op school of mogen zelfs helemaal geen lessen volgen. Als een boeddhist tot christelijk geloof overgaat, volgt er vaak zo veel vernedering en mishandeling dat hij vertrekt. Kerkleiders zijn vaak het slachtoffer van aanvallen van radicale boeddhisten.

Voorbeelden van vervolging

  • Khin Htay* is een voorbeeld van het enorme gevaar dat christenen in Myanmar zelfs in de privésfeer lopen. Haar eigen man overgoot haar met benzine en stak haar in brand, omdat ze als christen bleef weigeren aan boeddhistische rituelen mee te doen. Khin Htay overleefde de aanval en wordt opgevangen door een zendeling en zijn vrouw.
  • Begin 2019 werden een voorganger en een ouderling in de deelstaat Rakhine ontvoerd. Later werd het dode lichaam van de ouderling gevonden. Van de pastor ontbreekt elk spoor.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners versterkt Open Doors de vervolgde kerk, onder meer met christelijke boeken en trainingen en praktische hulp.

* Schuilnaam