Theologische stemmen uit verleden en heden over het lijden van de kerk

‘Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden…’

Marcus 8:31

Waarom lijdt de kerk? Waarom worden vandaag 360 miljoen christenen om hun geloof vervolgd? Is er een verklaring of een reden waarom dit gebeurt? Het Nieuwe Testament geeft ons het begin van een antwoord op die vragen: dit is omwille van Jezus Christus. Hij is Degene die moest lijden. Maar soms lijkt het of ook de kerk moet lijden. Zo is dat beleefd en beleden door christenen in verschillende tijden en situaties. De kerk is geroepen om te lijden omwille van Christus en in Zijn voetsporen te treden (1 Petrus 2:21), geloofden zij. Waarom? Daarop werden in verschillende situaties uiteenlopende antwoorden gegeven, geïnspireerd op de Bijbel.

In deze serie van zeven studies in de tijd voor Pasen verkennen we die antwoorden: stemmen uit de theologiegeschiedenis die vormend zijn geweest voor het denken over het lijden van de kerk van Christus. Deze stemmen helpen ons ook vandaag om Bijbels-theologisch inzicht te krijgen in het waarom van christenvervolging. Maar ook voor onszelf klinkt dan de confronterende vraag: ‘hoe treden wij in Zijn voetsporen? Wat is onze roeping?’

We verkennen de volgende perspectieven:

De zes perspectieven laten elk iets zien van de identiteit van de Here Jezus, en hoe de kerk daarin deelt – hoe de kerk treedt in de voetsporen van Hem die moest lijden. Mijn wens is dat deze studie ons verdieping geeft in het kennen van Jezus Christus, de Gekruisigde. Het Lam heeft overwonnen – laten wij Hem volgen.

Willem van der Deijl
Theoloog Open Doors Nederland